zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

NOVINKA - ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

22.12.2017

Služba pre Vás a prírodu

V rámci skvalitňovania našich poskytovaných služieb Vám ponúkame možnosť zasielania faktúr za vodné a stočné elektronickou formou. Táto bezplatná služba je určená pre všetkých odberateľov TVK a.s. Trenčín.

Elektronická faktúra je plnohodnotný daňový doklad, ktorý plne nahrádza tlačenú faktúru, preto po aktivácii služby elektronického zasielania faktúr už naša spoločnosť nebude zákazníkovi zasielať poštou tlačenú faktúru.

Na základe úspešnej aktivácie služby Elektronická faktúra budú zákazníkovi faktúry za vodné a stočné zasielané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu. 

Ako si aktivovať bezplatné elektronické zasielanie faktúr?
Stačí vyplniť a podpísať formulár  „Súhlas so zasielaním elektronických faktúr za vodné/stočné“, ktorý je k dispozícii tu alebo na zákazníckom centre v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom.

Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné doručiť našej spoločnosti jedným z uvedených spôsobov:
-    osobne odovzdať na zákazníckom centre našej spoločnosti
-    zaslať elektronicky na adresu: stopkova@tvkas.sk (fyzické osoby), strakova@tvkas.sk (právnické osoby), info@tvkas.sk
-    zaslať poštou na adresu našej spoločnosti


Po doručení Vám bude aktivovaná služba zasielania elektronickej faktúry a zákazníkovi od nasledujúceho fakturačného obdobia budú doručované faktúry v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu.

V prípade ďalších otázok alebo požiadaviek je možné kontaktovať Zákaznícke centrum telefón: 0850 850 109 
(počas pracovných dní od 8.00 do 16.30 hod. v cene miestneho hovoru) alebo na emailovej adrese info@tvkas.sk.

 
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy


28. apríl 2018, 8:00 - 15:00
Trenčín - Saratovská

5. máj 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - ul. Kpt. Nálepku, Dibrovova, Piešťanská, Ctiborova, Dukelská

10. máj 2018, 8:00 - 15:00
Ivanovce

Aktuálne odpočty

23. - 27. apríl 2018
Omšenie, Selec, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Teplice, Skalka n. V., Dolné Srnie, Trenčianske Bohuslavice, Melčice Lieskové, Ivanovce