zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Kariéra

Dlhodobou prioritou našej spoločnosti je vytváranie podmienok pre stabilné pracovné prostredie a kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov. To všetko v záujme zvyšovania kvality vykonávanej práce a rozvíjania profesionálneho aj osobného potenciálu našich zamestnancov.

Správa ľudských zdrojov v našej spoločnosti zahŕňa najmä výber zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, a samozrejme dodržiavanie legislatívy v oblasti práce, zamestnávania a ľudských práv. 

Majoritu našich zamestnancov tvoria ľudia s ukončeným stredoškolským vzdelaním vo vodohospodárskych alebo ekonomických odboroch, ktorým vytvárame podmienky pre ďalší profesionálny rast a vzdelávanie sa v odbore.


Voľné pracovné pozície

Ľutujeme, v súčasnosti nemáme žiadnu voľnú pracovnú pozíciu.

V prípade, že máte záujem o prácu v našej spoločnosti môžete zaslať životopis a prípadne motivačný list na adresu svatik@tvkas.sk. Zaslaním životopisu na uvedenú adresu dávate zároveň súhlas našej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú ( resp. do písomného odvolania) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Aktuálne odstávky a poruchy

18. máj 2018, 8:00 - 14:00
Trenčín - Rybárska

19. máj 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - Mnešická, Mostová, Mlynská, Poľná, Stabilit
odstraňovanie havárie na vodovodnom potrubí

 

Aktuálne odpočty

14. - 18. máj 2018

Trenčín - Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Brunovce, Hrašné, Kostolné