zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, oznamuje odberateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sú sprostredkovateľmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa spoločnosti uvedené v nižšie uvedenom zozname. Sprostredkovateľom sa poskytujú osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a pre daný účel spracúvania.

Zoznam sprostredkovateľov - Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje dotknutých osôb - odberateľov našej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

CORA GEO, s.r.o. IČO: 31 612 989

SOFTIP, a.s. IČO: 36 785 512

USYS SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 44 908 806

RON Software, spol. s r.o. IČO: 47 678 526

Fitek s.r.o. IČO: 46 950 095

B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 47 759 771

SIOX s.r.o. IČO: 36 302 724

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa aj ďalších sprostredkovateľov. Akprevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovej stránke www.tvkas.sk a v zákazníckych centrách spoločnosti.

Aktuálne odstávky a poruchy

18. máj 2018, 8:00 - 14:00
Trenčín - Rybárska

19. máj 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - Mnešická, Mostová, Mlynská, Poľná, Stabilit
odstraňovanie havárie na vodovodnom potrubí

 

Aktuálne odpočty

14. - 18. máj 2018

Trenčín - Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Brunovce, Hrašné, Kostolné