zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Ako nahlásiť poruchu

0800 115 495 – 24-HODINOVÁ BEZPLATNÁ PORUCHOVÁ LINKA

e-mail: dispecing@tvkas.sk


Pracovníci dispečingu riešia nasledujúce situácie:

• Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie;
• Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu;
• Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere;
• Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie;
• Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve spoločnosti TVK a.s. Trenčín

Aktuálne odstávky a poruchy

18. máj 2018, 8:00 - 14:00
Trenčín - Rybárska

19. máj 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - Mnešická, Mostová, Mlynská, Poľná, Stabilit
odstraňovanie havárie na vodovodnom potrubí

 

Aktuálne odpočty

14. - 18. máj 2018

Trenčín - Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Brunovce, Hrašné, Kostolné