zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Ako podať reklamáciu

Zákazník môže podať reklamáciu osobne, písomne alebo e-mailom.

Reklamácie sa riešia v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti (Reklamačný poriadok na stiahnutie TU). Reklamačný poriadok sa vzťahuje na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou realizovaných na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Zákazník  si môže uplatniť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:           

 1. osobným podaním -  zákazník predloží vyplnený a podpísaný Reklamačný protokol osobne v jednom z našich zákazníckych centier,
 2. písomným podaním - zákazník zašle vyplnený a podpísaný Reklamačný protokol prostredníctvom pošty na adresu dodávateľa:
  TVK a.s. Trenčín
  Kožušnícka 4
  911 05 Trenčín 
 3. e-mailom - prostredníctvom e-mailu na adresu : reklamacie@tvkas.sk,
  kde prílohu tvorí vyplnený a podpísaný Reklamačný protokol

Naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. písomne oznámi odberateľovi spôsob a postup vybavenia reklamácie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie na našu spoločnosť s výnimkou požiadavky na úradné preskúšanie meradla.

Kontaktné údaje

Mgr. Jaroslava Gáliková
referent pre vybavovanie reklamácií
tel: 032/6572 829
e-mail: reklamacie@tvkas.sk

 

 

Aktuálne odstávky a poruchy

18. máj 2018, 8:00 - 14:00
Trenčín - Rybárska

19. máj 2018, 8:00 - 15:00
Nové Mesto nad Váhom - Mnešická, Mostová, Mlynská, Poľná, Stabilit
odstraňovanie havárie na vodovodnom potrubí

 

Aktuálne odpočty

14. - 18. máj 2018

Trenčín - Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Svinná, Trenčianska Teplá, Tr. Teplá - Dobrá, Považany, Potvorice, Brunovce, Hrašné, Kostolné