zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Ďalšie služby

 

Realizácia vodovodných prípojok

Realizácia a pokládka líniových vodovodov

Výkopové práce

Monitoring kanalizácie kamerou

Čistenie kanalizácie

Zabezpečenie dodávky pitnej vody s cisternou

AKTUÁLNE ODSTÁVKY A PORUCHY

22. január 2018, 9:00 - 15:00
Svinná

AKTUÁLNE ODPOČTY