zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Verejné obstarávanie

 

Podklady k obstarávaniu tovarov, služieb a stavebných prác spoločnosti TVK a.s. Trenčín, nájdete v profile obstarávateľa na webovom sídle

http://www.e-vo.sk/prihlasenie

AKTUÁLNE ODSTÁVKY A PORUCHY

22. január 2018, 9:00 - 15:00
Svinná

AKTUÁLNE ODPOČTY