Aktuality


Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou.

Publikované 27.03.2020

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO") dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke.
Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.


Zobraziť celý článok...

Usmernenie komunikácie zákazníckych centier a technického oddelenia

Publikované 10.03.2020

 

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe aktuálneho stavu šírenia koronavírusu na Slovensku, budú zákaznícke centrá v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom zatvorené s účinnosťou od 10.3.2020 až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (odpočty, fakturácia, zmeny odberateľov, platby, zálohy, reklamácie ....), nás kontaktujte na zákazníckej linke 0850 850 109 alebo na telefónnych číslach a emailoch  uvedených na: https://www.tvkas.sk/Kontakty


Zobraziť celý článok...

Zmena termínu bezplatných rozborov vody

Publikované 06.03.2020

Vážení zákazníci,

s ohľadom na aktuálnu tému koronavírusu a celkový vývoj ochorenia v Európe a vo svete, a taktiež so stúpajúcimi obavami rozšírenia sa aj v  Slovenskej republike, sme sa rozhodli v záujme ochrany zdravia Vás aj zamestnancov TVK a.s. Trenčín, plánovanú akciu rozborov studničnej vody v ukazovateli dusičnany, ktorú organizuje naša spoločnosť každoročne pri príležitosti „Dňa vody“ tento rok v mesiaci marec neuskutočniť.


Zobraziť celý článok...

OZNAM PRE FYZICKÉ OSOBY – NEPODNIKATEĽOV ( DOMÁCNOSTI ) - INFORMÁCIA O SPOPLATNENÍ ZRÁŽKOVÝCH VÔD OD 1. FEBRUÁRA 2020

Publikované 17.01.2020

Vážený zákazník,

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vám oznamuje, že s účinnosťou od 1. 2. 2020 pristupuje k zavedeniu spoplatnenia vôd z povrchového odtoku  pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok  a považujú sa za odpadové vody, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. 


Zobraziť celý článok...

PF 2020

Publikované 20.12.2019

Vážení zákazníci,

Trenčianske vodárne a kanalizácie , a.s. Vám ďakuje za spoluprácu a praje príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich blízkych, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v roku 2020.

 


Zákaznícke centrá Vám budú k dispozícii do pondelka 23. 12. 2019 a opäť po Novom roku od štvrtka 2. 1. 2020.


Zobraziť celý článok...

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495