zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

Slávnostné ukončenie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne

29.02.2016

V piatok 26. februára 2016 sa v areáli ČOV Trenčín - ľavý breh konalo slávnostné ukončenie projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu.

Pán minister spoločne s primátorom mesta Trenčín a predsedom predstavenstva Richardom Rybníčkom, primátorom Nového Mesta nad Váhom a podpredsedom predstavenstva Jozefom Trstenským a generálnym riaditeľom Jozefom Gajdošom symbolicky odovzdali do užívania výsledok našej niekoľkoročnej tvrdej práce - súbor intenzifikovaných alebo novovybudovaných vodohospodárskych objektov, ktoré významne prispejú ku kvalite a ochrane životného prostredia a vôd v celom trenčianskom regióne. 

Ako sa pripojiť na verejnú kanalizáciu?

01.12.2015

Vážení zákazníci,

v súvislosti s ukončením projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne" sa na nás často obraciate s otázkou ako a kedy sa môžete pripojiť.

O tom či, kedy a ako sa budete môcť pripojiť budete včas informovaní zo strany našej spoločnosti. Priamo do vašej poštovej schránky Vám doručíme zásielku s dokumentáciou a sprievodným listom a pravidelne budeme aktualizovať informácie na našej webstránke.

Pripojme sa! - Nová kampaň AVS

21.10.2015

Slovenská Asociácia vodárenských spoločností v týchto dňoch realizuje na celom Slovensku informačnú kampaň venovanú ochrane vodných zdrojov s názvom Pripojme sa!. Kampaň upozorňuje majiteľov nehnuteľností, že najsprávnejšou ekologickou voľbou je pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, vyzdvihuje výhody a pozitívne dopady odvádzania odpadových vôd kanalizáciou a ich čistenia v čistiarňach odpadových vôd a dôležitosť ochrany podzemných vôd a životného prostredia.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PRIPOJENIU SA NA VEREJNÝ VODOVOD V OBCIACH PODOLIE, OČKOV ALEBO POBEDIM

28.07.2015

Vážení obyvatelia,

naša spoločnosť momentálne ukončuje práce na novobudovanom verejnom vodovode v obciach Podolie, Očkov a Pobedim v rámci projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne. V prípade, že máte záujem sa na verejný vodovod vo Vašej obci pripojiť, prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám.

Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

Aktuálne odpočty

16. - 20. máj 2016

Trenčín, Svinná, Trenčianska Teplá + Dobrá, Trenčianske Mitice, Vaďovce, Hrašné, Hrachovište, Kostolné

23. - 27. máj 2016

Svinná, Neporadza, Trenčianska Teplá, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Kostolné, Štvrtok n. V., Stará Turá - Krásnatá, Višňové, Kostolná - Záriečie