zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

PRIPOJTE SA NA NOVÚ KANALIZÁCIU A VODOVOD VO VAŠEJ OBCI

13.06.2016

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. 

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.

Vďaka rozsahu projektu, použitým moderným technológiám a materiálom je neoceniteľným výsledkom tohto projektu najmä vyššia kvalita vody a životného prostredia v celom našom regióne, a tým vyššia kvalita života všetkých jeho obyvateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že už prebehli kolaudačné konania ku všetkým novovybudovaným úsekom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (termíny vydania a správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí pre úseky siete v dotknutých obciach si môžete pozrieť TU) Vám oznamujeme, že je možné okamžite sa pripojiť na novovybudované úseky pripojiť.

Ak ste obyvateľom jednej z nižšie uvedených obcí, v ktorých sme v rámci tohto projektu vybudovali verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, nižšie nájdete jednoduchý postup ako sa správne, včas a bez problémov pripojiť na novovybudovanú sieť.

 
AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU       
        
ak ste obyvateľom mesta Trenčín
- časť Zlatovce a Orechové na uliciach:
Istebnícka, Matice slovenskej, Jahodová,
Kasárenská, Psotného
- časť Opatová na uliciach:
časť Opatovskej cesty a ulice Niva, Mníšna,
Horeblatie, Mlynská, 10. apríla, Pod driením 

ak ste obyvateľom obce:
Omšenie, Zamarovce, Ivanovce, Trenčianske
Stankovce, Veľké Bierovce, Melčice-Lieskové,
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice  

                 KLIKNITE SEM                  


AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÝ VODOVOD        
        
ak ste obyvateľom obce:
Podolie
Očkov
Pobedim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                KLIKNITE SEM                

Ako sa pripojiť na verejnú kanalizáciu?

01.12.2015

Vážení zákazníci,

v súvislosti s ukončením projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne" sa na nás často obraciate s otázkou ako a kedy sa môžete pripojiť.

O tom či, kedy a ako sa budete môcť pripojiť budete včas informovaní zo strany našej spoločnosti. Priamo do vašej poštovej schránky Vám doručíme zásielku s dokumentáciou a sprievodným listom a pravidelne budeme aktualizovať informácie na našej webstránke.

Boli sme na 5. kole Trenčianskej bežeckej ligy

21.07.2015

19. júla 2015 sa pri OC Laugaricio uskutočnilo piate kolo 1. ročníka Trenčianskej bežeckej ligy a my sme opäť boli pri tom.

Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

26. 5. 2017, piatok, lokalita Soblahovská - Legionárska - Piaristická TRENČÍN

Z dôvodu regulácie siete na verejnom vodovode a odstávok hlavných potrubí v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia, sa vo vyššie uvedených lokalitách v priebehu dnešného dňa vyskytol zákal pitnej vody z verejného vodovodu. Za vzniknutý problém sa ospravedlňujeme. Naši pracovníci vykonali potrebné opatrenia a odkaľovanie, laboratórny rozbor vzoriek vody po vykonaní týchto opatrení potvrdil, že voda nie je zdravotne závadná a namerané hodnoty neprekračujú stanovené limity.

 

26. 5. 2017, piatok, 8:30 - 15:00

Z dôvodu rekonštrukcie Mierového nám. v Trenčíne je odstavená dodávka pitnej vody v lokalite.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené pojazdnou cisternou.

Aktuálne odpočty

26., 29. - 31. máj 2017

Neporadza, Kostolná - Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianske Jastrabie, Motešice, Adamovské Kochanovce, Podolie, Pobedím, Očkov