zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 2  next_img

Rekonštrukcia na Kukučínovej ulici v Trenčíne - aktualizované 19. 9. 2017

25.08.2017

V pondelok 11. septembra 2017 spustí naša spoločnosť v spolupráci s mestom Trenčín rekonštrukciu verejného vodovodu a kanalizácie na Kukučínovej ulici. Pôjde zatiaľ o prvú etapu celkovej obnovy.

Okrem rekonštrukcie sietí osadia v hornej časti ulice dve horské vpuste a v spodnej časti zaústia stoku do zberača na ul. M. R. Štefánika. Práce by mali trvať konca októbra 2017, pričom konečná úprava komunikácie  - zaasfaltovanie bude hotové najneskôr do polovice novembra.

Počas prác bude na Kukučínovej ulici obmedzená doprava. Jeden jazdný pruh bude uzavretý. Prosíme vodičov o pozornosť a trpezlivosť. Ďakujeme.

Najbližšie plánované obmedzenie dopravy: víkend 23. a 24. septembra 2017 na Štefánikovej ulici.
Potom budú pokračovať rekonštrukčné práce vodovodu a kanalizácie v Kukučínovej ulici v plánovanom rozsahu.

INFORMÁCIA O DOPRAVNÝCH OBMEDZENIACH PRI OBCHODNEJ AKADÉMII V TRENČÍNE

01.08.2017

Vážení zákazníci,

v súčasnosti sa na križovatke ulíc M. Rázusa a Študentská pri Obchodnej akadémii M. Hodžu v Trenčíne realizuje prekládka kanalizačného potrubia v rámci modernizácie železničnej trate.

Z uvedených dôvodov boli nevyhnutne zavedené dopravné obmedzenia a obchádzky, výjazd zo Sihote podjazdom na ul. M. Rázusa nebude možný. Viac informácií termínoch a o obmedzeniach pre chodcov, automobilovú dopravu a MHD nájdete na webstránka mesta Trenčín po kliknutí na tento odkaz.

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

29.06.2017

Vážení zákazníci, 

v tomto kalendárnom roku prebieha komplexná rekonštrukcia Mierového námestia, ktorá pozostáva z povrchových úprav a komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sietí trasovaných po námestí, v rámci nich sú realizované aj rekonštrukcie verejného vodovodu a kanalizácie. Predpokladaný termín realizácie je 05/2017 – 11/2017.

Pripojte sa na novú kanalizáciu a vodovod vo vašej obci

26.06.2017

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. 

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.

Vďaka rozsahu projektu, použitým moderným technológiám a materiálom je neoceniteľným výsledkom tohto projektu najmä vyššia kvalita vody a životného prostredia v celom našom regióne, a tým vyššia kvalita života všetkých jeho obyvateľov.

stránka : previous_img  1 / 2  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

 

18. október, 8:00 - 15:00

Trenčín - Zlatovská, Veľkomoravská

 

Aktuálne odpočty

16. - 20. 10. 2017

Trenčín - Sihoť, stred, 

Omšenie, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Teplice, Haluzice, Bošáca, Zabudišová, Dolné Srnie