FAKTÚRY


Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo faktúry Predmet faktúry Objednávateľ Dodávateľ Cena faktúry Mena
30.12.2015 30.09.2015 2015285 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 4 389 102,46 Eur \doc\invoices\COMBIN 10fa2015258.pdf
28.01.2014 17.01.2014 6130058 Intenzifikácia ČOV... - služby TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., Košice 136 581,21 Eur \doc\invoices\
23.10.2015 18.09.2015 2015250 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 078 826,04 Eur \doc\invoices\COMBIN 09fa2015250.pdf
30.08.2013 23.08.2013 6130022 Intenzifikácia ČOV... - služby TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., Košice 31 286,99 Eur \doc\invoices\1fa 6130022.pdf
28.05.2015 15.05.2015 2015091 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 950 882,59 Eur \doc\invoices\COMBIN 05fa 2015091.pdf
27.03.2014 12.02.2014 2014013 Intenz.ČOV...-Práce - jan.2014 TVK a.s. Trenčín COMBIN 1 151 537,24 Eur \doc\invoices\fa combin 1-14.pdf
29.10.2014 15.10.2014 2014295 Intenzif. ČOV... TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 133 646,12 Eur \doc\invoices\9fa-2014295.pdf
05.01.2016 30.10.2015 2015357 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 077 584,26 Eur \doc\invoices\COMBIN 11fa201510.pdf
14.04.2015 13.04.2015 201564 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 582 949,92 Eur \doc\invoices\Combin 03fa 2015064.pdf
16.10.2013 10.10.2013 2013321 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 729 894,46 Eur \doc\invoices\4fa 2013321.pdf
08.01.2016 30.12.2015 6150059 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., KE 200 202,03 Eur \doc\invoices\EUTECH fa10-122015.pdf
08.01.2016 15.12.2015 2015411 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 3 841 850,31 Eur \doc\invoices\Combin 12fa201511.pdf
16.10.2013 10.10.2013 6130035 Intenzifikácia ČOV... - služby TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., Košice 68 783,93 Eur \doc\invoices\3fa 6130035.pdf
25.06.2014 21.05.2014 2014090 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 445 651,87 Eur \doc\invoices\Combin fa 2014090.pdf
07.10.2013 30.09.2013 2013299 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 982 055,35 Eur \doc\invoices\2fa 2013299.pdf
24.11.2014 13.11.2014 2014345 Intenzifikácia ČOV... TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. 2 193 459,90 Eur \doc\invoices\fa_Combin_2014345.pdf
20.11.2013 14.11.2013 2013378 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 705 231,00 Eur \doc\invoices\5fa 2013378.pdf
29.10.2014 15.10.2014 6140034 Intenzif. ČOV, odkanal. a zásob. pitnou vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. Košice 189 190,43 Eur \doc\invoices\10fa 6140034-Eut.pdf
27.01.2015 19.01.2015 2014435 Stavebné práce TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 3 519 203,00 Eur \doc\invoices\11f-2014435.pdf
18.08.2014 15.08.2014 2014225 Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne TVK a.s. Trenčín COMBIN BANSKA STlAVNICA s.r.o. 836 552,12 Eur \doc\invoices\fa_Combin_2014225.pdf
13.04.2015 20.03.2015 2015040 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 849 101,41 Eur \doc\invoices\Combin 02fa 2015040.pdf
10.03.2015 23.02.2015 2015012 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 779 233,98 Eur \doc\invoices\Combin 01fa 2015012.pdf
22.07.2014 11.07.2014 6140018 Intenzifikácia ČOV... TVK a.s. Trenčín Eutech a.s. 173 687,47 Eur \doc\invoices\fa Eutech 6140018_0001.pdf
21.07.2015 01.07.2015 6150021 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. Košice 186 657,81 Eur \doc\invoices\Eutech 06fa2015 bez peciatky.pdf
22.07.2014 11.07.2014 2014176 Intenzifikácia ČOV... TVK a.s. Trenčín Combin 1 979 525,89 Eur \doc\invoices\fa Combin 2014176.pdf
27.01.2015 15.01.2015 6140051 Výkon stavebného dozoru TVK a.s. Trenčín Eutech a.s. 222 840,00 Eur \doc\invoices\12f-6140051.pdf
03.06.2015 03.06.2015 2 Zmluva o prevode vlastníckeho práva TVK a.s. Trenčín Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 171 222,16 Eur \doc\invoices\Zmluva2.pdf
30.12.2015 01.10.2015 6150041 intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s., KE 193 212,81 Eur \doc\invoices\EUTECH fa201509.pdf
27.03.2014 13.03.2014 2014045 Intenzifikácia ČOV... - Práce feb.2014 TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 174 578,12 Eur \doc\invoices\fa combin 2-14 .pdf
03.09.2015 21.08.2015 2015210 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 4 333 826,99 Eur \doc\invoices\Combin 08fa2015210.pdf
28.01.2014 15.01.2014 2013458 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 830 052,71 Eur \doc\invoices\7fa 2013458.pdf
23.12.2014 17.12.2014 2014392 Intenzifikácia ČOV. TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 928 814,86 Eur \doc\invoices\faktura-2014392.pdf
21.07.2015 01.07.2015 2015170 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 834 278,72 Eur \doc\invoices\COMBIN 07fa201506 bez peciatky.pdf
27.12.2013 18.12.2013 2013433 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 1 018 759,74 Eur \doc\invoices\6fa 2013433.pdf
26.06.2014 20.06.2014 2014150 Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK TVK a.s. Trenčín COMBIN-ARPROG 1 202 647,02 Eur \doc\invoices\fa combin 2014150_0001.pdf
29.06.2015 15.06.2015 2015127 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín COMBIN Banská Štiavnica 2 045 507,27 Eur \doc\invoices\Combin 06fa 2015127.pdf
14.04.2015 13.04.2015 6150007 Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione TVK a.s. Trenčín EUTECH a.s. Košice 185 955,77 Eur \doc\invoices\Eutech 03fa-03.2015.pdf
10.01.2017 09.01.2017 6160064 výkon stavebného dozoru - december 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 6 498,00 EUR \doc\invoices\Eutech 10-12-2016.pdf
10.10.2016 03.10.2016 6160048 výkon stavebného dozoru - september 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 11 106,00 EUR \doc\invoices\Eutech 7-9-2016.pdf
01.07.2017 30.06.2017 6170011 výkon stavebného dozoru za obdobie apríl - jún 2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 14 472,00 EUR \doc\invoices\Eutech 4-6-2017.pdf
01.07.2016 27.06.2016 6160034 výkon stavebného dozoru - apríl - jún 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 46 249,00 EUR \doc\invoices\Eutech 4-6-2016.pdf
11.04.2017 10.04.2017 6170004 výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 15 870,00 EUR \doc\invoices\Eutech 1-3-2017.pdf
10.04.2016 08.04.2016 6160012 výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2016 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 58 860,00 EUR \doc\invoices\Eutech 1-3-2016.pdf
11.04.2014 09.04.2014 6140007 výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Eutech a.s. 219 232,94 EUR \doc\invoices\Eutech 1-3-2014.pdf
03.12.2015 01.12.2015 2015421 dobropis - práce na arch. prieskum z fa č. 2015285 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Combin Banská Štiavnica, s.r.o. -723 776,52 EUR \doc\invoices\Combin dobr..pdf
07.09.2014 05.09.2014 2014261 stavebné práce august 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Combin Banská Štiavnica, s.r.o. 2 237 393,83 EUR \doc\invoices\Combin 8-2014.pdf
12.04.2014 10.04.2014 201471 stavebné práce marec 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Combin Banská Štiavnica, s.r.o. 1 644 908,43 EUR \doc\invoices\COMBIN 3-2014.pdf

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Email

info(zavináč)tvkas.sk

Poruchová linka

0800 115 495